TVR și SRR se consideră mai presus de lege

11 Sep 2013
Pangrati, Bucuresti

Categorii:

Acces la informații de interes public

Descriere:

Televiziunea Română a refuzat să răspundă unei solicitări adresate în baza legii 544/2001 prin care i se cerea să publice contractele de publicitate pentru promovarea proiectului minier de la Roșia Montană. Site-ul PaginaDeMedia.ro a publicat pe 2 septembrie 2013 o listă cu televiziunile care au avut contracte cu compania minieră Roșia Montană Gold Corporation – RMGC. TVR se afla pe locul 6 cu un număr de 68 de spoturi difuzate. Bazându-se pe această informație, un grup de activiști de la NuVăSupărați.info au solicitat TVR pe 11 septembrie 2013, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, „contractul/contractele care au stat la baza difuzării celor 68 de spoturi a difuzat acele spoturi de promovare a proiectului minier de la Roșia Montană al RMGC; valoarea acestui contract/ acestor contracte; copie a contractului/ tuturor contractelor încheiate de-a lungul timpului în baza cărora TVR a emis spoturi TV care promovează proiectul minier de la Roșia Montană al RMGC”[1].

Pe 13 septembrie, invocând legea de organizare și funcționare, TVR a refuzat să ofere informațiile solicitate, motivând că instituția își desfășoară activitatea în regim concurențial, potrivit art. 12 lit. C din Legea 544/2001 și, ca urmare, aceste informații nu sunt publice. Mai mult, conducerea TVR a invitat solicitantul să se adreseze Parlamentului cu privire la aceste informații.

SRR a refuzat să răspundă mai multor solicitări de informații pe baza legii accesului la informații de interes public (legea 544/2001), susținând că legea respectivă nu i se aplică, deoarece SRR nu ar fi instituție publică.

FRJ MediaSind a acţionat în instanţă conducerea Societăţii Române de Radiodifuziune pentru nerespectarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Sindicatul a solicitat conducerii SRR, conform Legii nr.544/2001, următoarele informaţii de interes public[2]:

Dacă și ce tip de contract/e și în ce cuantum a/au fost încheiat/e între SRR și publicația Cotidianul.ro în ultimul an de zile.

Dacă și ce tip de contract/e a/au fost încheiat/e între Societatea Română de Radiodifuziune și SC NEW WAVE WEB DEVELOPMENT SRL, cu sediul în Mangalia, acționar/administrator Balaci Nicoleta Viorica, realizator SRR, și Dumitru Florin, Redactor șef New Media SRR.

Dacă și ce tip de contract/e a/au fost încheiat/e între Societatea Română de Radiodifuziune și SC. SEASIDE NEW MEDIA SOLUTIONS SRL, acționari Balaci Georgel, angajat SRR și Dumitru Ramona Mihaela, redactor SRR.

Dacă între Societatea Română de Radiodifuziune și dna. Cerasela Rădulescu existau în perioada 4-7 iunie raporturi de muncă/convenții civile.

Președintele-Director General al SRR, Ovidiu Miculescu, a transmis un răspuns în iulie 2013 în care susţinea că SRR nu este o instituție publică aflată sub incidența legii 544/2001 („Societatea Română de Radiodifuziune nu poate fi considerată o instituţie publică în sensul legii invocate, datorită specificului activităţii sale, chiar dacă pentru realizarea programelor sale foloseşte şi fonduri publice."

Un răspuns asemănător a fost oferit unei alte cereri de informații de interes public adresată SRR de către jurnalistul Traian George Horia. Acesta solicitase SRR informații legate de salariile personalului SRR (venitul salarial mediu net lunar realizat de personalul Radio Romania Cultural, respectiv Radio România Actualități, venitul mediu net lunar realizat de personalul Radio România Cultural etc.). SRR a refuzat să ofere aceste informații susținând că „Potrivit jurisprudenţei instanţelor în materia Legii nr. 544/2001, Societatea Română de Radiodifuziune nu poate fi considerată o instituţie publică în sensul legii evocate, datorită specificului activităţii sale, chiar dacă pentru realizarea programelor sale foloseşte fonduri publice”.

Conform Legii 371/2006 care modifică legea 544/2001, „prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar”.

Sursa : Raportul FreeEx "Libertatea presei în România 2013" publicat de ActiveWatch


[1]  „Copie a contractului în baza căruia TVR emite spoturi TV care promovează proiectul minier de la Roșia Montană al RMGC”, Pojoranu Andrei Cosmin, nuvasuparati.info, 11 septembrie 2013. http://nuvasuparati.info/request/copie_a_contractului_in_baza_car

[2]  „Administraţia Miculescu dată în judecată pentru nerespectarea Legii informaţiilor de interes public”, MediaSind.ro, 31 iulie 2013. http://www.mediasind.ro/comunicate-1/administratia miculescudatainjudecatapentru nerespectarealegiiinformatiilordeinterespublic

Linkuri sursă:


Comentează:Distribuie:

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Programul FreeEx al ActiveWatch beneficiază de o finanțare în valoare de 74 702 euro prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro), și de 8 400 de dolari din partea IFEX pentru proiectul “Harta Interactivă a Libertății de Exprimare” (implementat în perioada mai 2014 – iunie 2015).
Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org.
Pentru mai multe informații despre rețeaua IFEX accesați www.ifex.org.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014 sau a IFEX.