Regulamentul de comunicare online - instrument de intimidare a salariaților

16 May 2013
Radio Romania

Categorii:

Conflicte de muncă  |  Editoriale (interne)  |  Radio

Descriere:

Pe 24 aprilie 2013, Consiliul de Administrație a adoptat un <Regulament de prezență și comunicare în mediul online>. Prin regulile impuse, documentul își propune să mențină echidistanța, imparțialitatea și echilibrului editorial al instituției, să protejeze elementele de identitate și imaginea instituției, să asigure o abordare și diseminare unitară a conținuturilor.

Totuși, o serie de prevederi merg mai departe de intențiile enunțate ale documentului și riscă să îngrădească nejustificat libertatea de exprimare a salariaților și colaboratorilor SRR. Unele prevederi par a fi inspirate de norme similare din mediul privat și nu se ține cont de calitatea de instituție publică a SRR, instituție ce trebuie să se supună normelor transparenței și să dea seamă în fața publicului pentru activitatea sa. Termenul de <interes public> nu se regăsește nicăieri în conținutul documentului.

Art. II.2.4: alin d) și e) cer celor vizați să se abțină de la comentarii ce ar putea prejudicia imaginea SRR sau a persoanelor din cadrul SRR. Această prevedere încalcă flagrant dreptul constitutional la liberă exprimare Legea nr. 571/2004 a avertizorului de integritate[1] și Legea nr. 41/1994 de funcționare a serviciilor publice de radio și televiziune și este, la rândul ei, vagă și ușor interpretabilă, cu risc major de a inhiba libera exprimare a personalului SRR și, mai ales, de a bloca aducerea în spațiul public a unor informații care vizează nereguli, ilegalități etc. rezultate din activitatea SRR.

Art. IV.1.4. este mai restrictiv decât orice normă legislativă în vigoare, interzicând orice opinii care pot prejudicia demnitatea, onoarea, viața privată și dreptul la propria imagine, fără nicio referire la cazurile în care primează interesul public: <Sunt interzise postările (inclusiv bloguri personale pe domenii de internet ale SRR) ce conțin opinii care ar putea prejudicia onoarea, demnitatea, viața particulară a persoanei, dreptul la imagine precum și cele care încalcă regulile referitoare la obiectivitate, neafiliere politică, economică, sau altor grupuri de interese care manifestă presiune editorială>.

În opinia ActiveWatch, <Regulamentul este mai degrabă instrument de intimidare a salariaților decât unul de protejare a imaginii publice a instituției. Multe articole par menite să blocheze orice informație despre eventuale abuzuri, nereguli și să descurajeze salariații să facă publice astfel de cazuri decât să protejeze instituția de situații care să compromită aspirațiile de independență și echidistanță față de mediul politic.>[2].

ActiveWatch a cerut conducerii SRR să aducă modificările necesare acestui document și să armonizeze conținutul lui cu prevederile legale în vigoare. SRR a răspuns, prin intermediul unui document redactat de Serviciul juridic, că susținerile ActiveWatch sunt nefondate și neîntemeiate.

 


Sursa: Raportul FreeEx "Libertatea presei în România 2013" publicat de ActiveWatch

[1]  Pentru mai mult detalii despre funcționarea Legii, vezi „Ghidul avertizorului de integritate din instituțiile publice de presă (radio, televiziune, agenție de presă”, autor Dan Mihai, publicat de ActiveWatch în 2012. http://activewatch.ro/ro/freeex/resurse/ghidul-avertizorului-de-integritate-din-institutiile-publice

 

[2]Regulamentul SRR de comunicare online – instrument de intimidare a salariaților, ActiveWatch, 16.05.2013. http://activewatch.ro/ro/freeex/reactie-rapida/regulamentul-srr-de-comunicare-online-instrument-de-intimidare-a-salariatilor

 

Linkuri sursă:


Comentează:Distribuie:

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Programul FreeEx al ActiveWatch beneficiază de o finanțare în valoare de 74 702 euro prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro), și de 8 400 de dolari din partea IFEX pentru proiectul “Harta Interactivă a Libertății de Exprimare” (implementat în perioada mai 2014 – iunie 2015).
Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org.
Pentru mai multe informații despre rețeaua IFEX accesați www.ifex.org.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014 sau a IFEX.