Turiștii, sub „Big Brother”

30 Jan 2012
Municipiul București, Municipiul București, Romania

Categorii:

Legislație

Descriere:

În 2012 a fost inițiată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului o hotărâre pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice. Prin această hotărâre se propune implementarea unui sistem informatic de reținere a datelor de cazare, care poate furniza cu ușurință „date în timp real, referitoare la numărul turiştilor cazaţi atât în diferite zone turistice, cât şi în fiecare structură de primire turistică înregistrată în acest sistem”[1]. Procesul decizional a fost comunicat public la data de 20.01.2012. Prin acest act normativ, MDRT va pune la dispoziția operatorilor economici proprietari sau administratori ai structurilor de primire turistice Sistemul Integrat de Evidență al Turiștilor (SIET), care va supraveghea activitatea de înregistrare a clienților, pentru combaterea evaziunii fiscale în acest domeniu. Un alt motiv este utilizarea datelor ca instrument pentru autoritățile care urmăresc un infractor sau o grupare infracțională națională sau internațională. La data redactării acestui raport, proiectul nu fusese încă adoptat de guvern.

Impactul asupra mediului de afaceri (secțiunea a III-a a actului normativ), ca factor de influență socio-economic, este un subiect care nu intră în atenția inițiatorilor proiectului. Într-o scrisoare adresată MDRT, Fundația Industriei Hoteliere din România (FIHR) pune accentul tocmai pe aspectul socio-economic, explicând potențialul de risc pe care îl prezintă sistemul informatic de gestionare a datelor de cazare SIET[2]. În opinia acestei organizații, software-ul poate provoca deservicii industriei, deoarece încalcă libera și neîngrădita circulație a persoanei. Monitorizarea accesului, evidenței și protecției prin programul respectiv poate înlătura o parte din clientelă care nu dorește un astfel de tratament, astfel putând avea și un impact economic semnificativ.

Sursa: Raportul FreeEx "Libertatea presei în România 2012" publicat de ActiveWatch


[1] Notele de fundamentare ale Hotărârii Guvernului: http://www.sgg.ro/nlegislativ/docs/2012/01/jw9_dn2v6zrhcq81ykbm.pdf

[2] Fragmente din scrisoarea lui Radu Enache, președintele FIHR, sunt redate în articolul „Hotelierii cer Ministerului Turismului să renunțe la introducerea sistemului electronic de evidență a turiștilor”, Mediafax.ro, 30 ianuarie 2012. Un pasaj din adresă relevant aici: „Propunerea de act normativ se contrazice cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, care este în vigoare. Mai mult, membrii noştri sunt înregistraţi la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca utilizatori ai datelor de identificare ale turistului, prin fişa de anunţare a sosirii şi plecării, pentru care am solicitat acest acord”.

 

Linkuri sursă:


Comentează:Distribuie:

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Programul FreeEx al ActiveWatch beneficiază de o finanțare în valoare de 74 702 euro prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro), și de 8 400 de dolari din partea IFEX pentru proiectul “Harta Interactivă a Libertății de Exprimare” (implementat în perioada mai 2014 – iunie 2015).
Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org.
Pentru mai multe informații despre rețeaua IFEX accesați www.ifex.org.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014 sau a IFEX.