Achiziții publice

26 Nov 2012
Municipiul București, Municipiul București, Romania

Categorii:

Acces la informații de interes public  |  Publicitate

Descriere:

În octombrie 2012, Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

ANRMAP propunea ca pragul pentru alocarea directă a contractelor să fie ridicat de la 15.000 la 30.000 de euro (modificarea art. 19). În plus, era practic eliminată obligaţia de transparenţă privind alocarea contractelor de publicitate (publicarea contractelor atribuite în sistemul electronic de achiziţii publice SEAP – www.e-licitatie.ro), impunând respectarea ei doar de la valoarea nominală de 30.000 de euro/contract, faţă de valoarea de 15.000 de euro, aşa cum prevedea legislaţia în vigoare. Astfel, în forma propusă de ANRMAP, alineatul (1) al articolului 58 se modifica şi avea următorul cuprins: „(1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare estimată mai mare decât cea prevăzută la art. 19, autoritatea contractantă are obligația de a publica un anunț de participare și un anunț de atribuire, în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet, la o adresă dedicată, precum și pe pagina proprie de internet”.

În plus, noua formă a legii propusă de ANRMAP permitea operatorilor privaţi să stabilească singuri ce informaţii din oferta lor vor să nu fie date publicităţii. Astfel, articolul 170 se modifică după cum urmează: „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire și indică în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate, sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală”. Prevederile în vigoare statuau: Art. 170 – „Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire”; Art. 215 – „(1) Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii”.

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și ActiveWatch au afirmat că forma propusă de ANRMAP afecta „grav” transparenţa alocării contractelor de achiziţii publice, în principal a celor de publicitate, şi au solicitat Guvernului să respingă Ordonanța[1] . Cele două organizații au afirmat că amendamentele încalcau prevederile legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi legea 182/2002 privind informaţiile clasificate (care nu reţine termenul de „informaţie confidenţială”). Institutul pentru Politici Publice (IPP) a criticat la rândul său proiectul de ordonanță pentru că a considerat că „interzice accesul publicului la informaţii de interes public din dosarul achiziţiei publice sub pretextul protejării principiului concurenţei între ofertanţi şi nu combate corespunzător fenomenul conflictelor de interese”[2].

Potrivit ultimului raport de monitorizare al Centrului pentru Jurnalism Independent[3], valoarea estimată a publicităţii de stat este de aproximativ 50-60 de milioane de lei pe trimestru. „Alocarea arbitrară a acestor sume este de natură să distorsioneze mecanismele pieţei libere şi ale liberei concurenţe”, au mai afirmat CJI și ActiveWatch în scrisoarea adresată Primului Ministru.

În forma adoptată de Guvern pe 27 noiembrie, pragul pentru alocarea directă a contractelor nu a fost ridicat la 30.000 de euro, „întrucât s-au primit semnale din partea societății civile”, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului[4]. De asemenea, a fost reinstituită[5] obligația de a publica în SEAP (www.e-licitatie.ro) o notificare pentru achizițiile directe a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro fără TVA[6]. Însă parte din prevederile prin care accesul la informații de interes public este blocat a fost menținută, articolul 170 fiind modificat conform proiectului inițial[7].

 

Sursa: Raportul FreeEx "Libertatea presei în România 2012" publicat de ActiveWatch


[1]„Centrul pentru Jurnalism Independent și ActiveWatch cer Guvernului să respingă propunerile de modificare a Legii Achizițiilor Publice”, Comunicat de presă, 26 noiembrie 2012.

[2]„Deşi Comisia Europeană cere mai multă transparenţă în achiziţiile publice, Guvernul doreşte secretizarea ofertelor depuse de participanţii la licitaţii şi nu previne eficient conflictele de interese”, IPP, Bucureşti, 26 noiembrie 2012. IPP a mai spus, referitor la modificarea art. 170: „Prin amendamentele propuse, Guvernul României lasă, în mod nemaiîntâlnit în Europa, la latitudinea operatorilor economici să indice/decidă care informaţii din ofertele depuse într-o achiziţie sunt publice şi care sunt confidenţiale/clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Invocând preocuparea pentru protejarea competiţiei între operatorii economici, de fapt Guvernul blochează accesul cetăţenilor la informaţii de un interes public evident. Consecinţa: orice viitoare încercare a unei persoane de a se informa cu privire la conţinutul unui dosar de achiziţii se va lovi de refuzul Autorităţii Contractante căreia firmele participante îi vor indica, cel mai probabil, că toate documentele din oferte sunt confidenţiale. Institutul pentru Politici Publice a cerut Guvernului ca documentele achiziţiei să rămână publice cu anumite excepţii identificate pe baza practicii europene”.

[3] http://www.cji.ro/?p=1761.

[4] „Guvernul menține pragul pentru achizițiile publice directe la 15.000 de euro, invocând reacții din partea societății civile”, de R.M., HotNews, 27 noiembrie 2012.

[5] Pentru o analiză a istoricului modificărilor legii achizițiilor publice vezi și Raportul FreeEx Libertatea Presei 2010, publicat de ActiveWatch în mai 2011.

[6] Art. 191. - (1) În situaţia prevăzută la art. 19, autoritatea contractantă transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţia directă a cărei valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziţiei realizate.

(2) Transmiterea notificării prevăzute la alin. (1) se va efectua în format electronic prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro şi va cuprinde următoarele informaţii: a) denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic; b) obiectul achiziţiei; c) codul CPV; d) valoarea achiziţiei; e) cantitatea achiziţionată; f) data realizării/atribuirii achiziţiei.

[7] Ordonanţă de urgenţă nr. 77 din 27/11/2012. Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 10/12/2012.

 

Linkuri sursă:


Comentează:Distribuie:

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Programul FreeEx al ActiveWatch beneficiază de o finanțare în valoare de 74 702 euro prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro), și de 8 400 de dolari din partea IFEX pentru proiectul “Harta Interactivă a Libertății de Exprimare” (implementat în perioada mai 2014 – iunie 2015).
Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org.
Pentru mai multe informații despre rețeaua IFEX accesați www.ifex.org.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014 sau a IFEX.