Inițiative legislative care vizează simbolurile naționale și dezbaterile privind autonomia

4 Jun 2014
Bucuresti,Palatul Parlamentului

Categorii:

Legislație

Descriere:

În perioada monitorizată, în Parlamentul României au fost depuse mai multe inițiative legislative care vizează atât restricționarea drepturilor minorităților naționale cât și libertatea de expresie în general. Astfel, o nouă inițiativă de modificare a Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice este în derulare în acest moment. Proiectul de modificare a legii extinde prevederile existente și asupra cadrului privat: se interzice arborarea însemnelor (drapel, stemă) ”statelor care nu mai există, precum și ale unor entități cu pretenții statale, nerecunoscute ca atare de către statul român […] pe domeniul public sau privat al statului ori al unității administrativ-teritoriale ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice în alte situații decât cele prevăzute de art. 7 din prezenta lege” (Art. 7 din prezenta lege – „Drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul României numai împreună cu drapelul naţional şi numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivităţi şi reuniuni internaţionale, pe clădiri oficiale şi în locuri publice stabilite cu respectarea prevederilor prezentei legi”). De asemenea, problematic este și cuantumul stabilit al amenzilor pentru nerespectarea acestor prevederi: între 30 000 și 100 000 de lei. Aceaste modificări au fost aprobate tacit de către Senat, procesul legislativ fiind în curs de desfășurare la Camera Deputaților, cameră decizională.

La momentul apariției acestei inițiative legislative, ActiveWatch a reacționat public, apreciind că ”inițiatorii proiectului de lege nu reușesc să explice care este pericolul sau care este nevoia socială presantă care ar conduce la necesitatea introducerii unor prevederi atât de limitative pentru drepturi fundamentale ca libertatea de exprimare, dreptul la viață privată sau libertatea de conștiință[1]”.

Alte initiative legislative care vizează limitarea drastică a libertății de exprimare au aparținut deputatul Partidului România Unită, Bogdan Diaconu. În perioada monitorizată, acesta a avut patru inițiative legislative care, dacă ar fi (fost) aprobate, ar fi limitat drastic libertatea de expresie. Conform articolelor publicate pe blogurile Adevărul de către însuși inițiatorul lor[2], ținta unora dintre acestea a fost comunitatea maghiară din România. Ințiativele legislative sunt următoarele:

a. Propunere legislativă privind combaterea faptelor, declarațiilor și acțiunilor de leznațiune

Textul conține prevederi privind interzicerea oricăror fapte, declarație sau acțiuni jignitoare sau ofensatoare la adresa „poporului român, a națiunii române, a României ca entitate statală […], precum și a simbolurilor României”. Sancțiunile variază de la amenzi între 2500 și 25000 de lei și închisoare de la 6 luni la 5 ani. Deși în expunerea de motive se afirmă contrariul, proiectul de lege nu definește foarte clar ce înseamnă faptele și declarațiile de leznațiune. Scopul declarat al proiectului este acela de a „proteja România și poporul român împotriva creșterii numărului acțiunilor și declarațiilor jignitoare și ofensatoare la adresa sa, a factorilor săi constitutivi și a simbolurilor naționale”. Legea a fost respinsă definitiv de către Senatul României, cameră decizională.

b. Propunere legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic

Inițiativa conține prevederi cu privire la interzicerea „steagurilor cu caracter etnic indiferent de natura lor”. Conform expunerii de motive, proiectul de lege „își propune să clarifice legal controversa steagurilor etnice care naște conflicte și dispute în anumite zone din România din dorința unor reprezentanți ai minorităților de a înlocui drapelul României cu însemne etnice ca formă de contestare a statului național unitar român”. Acestă propunere de lege este în contradicție flagrantă cu recomandările European Commission against Racism and Intolerance[3] care cer modificarea legislației românești în vederea aplicării tratamentului egal în „etalarea și folosirea simbolurilor naționale și regionale”. Legea a fost respinsă de către Senat și este în curs de a fi dezbătută la Camera Deputaților, cameră decizională. Aceasta a primit aviz negativ atât de la Consiliul Legislativ, cât și de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.

c. Propunere legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale și a oricărei forme de secesionism

Conform proiectului de lege, „este interzis orice demers sub formă de mitinguri, manifestații publice, dezbateri, inițiative politice sau civice prin care este susținută autonomia teritorială sau orice fel de secesionism”. Sancțiunile constau în închisoare de la 1 la 5 ani și desființarea persoanelor juridice găsite vinovate. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, în timp ce Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat-o negativ. Senatul a respins această lege, însă ea se află în continuare în dezbaterea Camerei Deputaților, cameră decizională.

d. Propunere legislativă pentru interzicerea manifestărilor și organizațiilor de tip extremist

Conform propunerii legislative, sunt interzise „orice manifestări (întruniri, tabere, conferințe, mitinguri) care, prin obiectul desfășurarea sau mesajele lor aduc atingere direct sau indirectă art. 1, alin. 1 din Constituția României („România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil”). Sancțiunile pentru nerespectarea acestor prevederi pot merge până la desființarea persoanelor juridice găsite vinovate. Legea a primit aviz negativ din partea Consiliului Legislativ și a fost respinsă definitiv atât de către Senat, cât și de către Camera Deputaților.


Sursa: Raportul FreeEx "Libertatea presei în România 2014-2015", publicat de ActiveWatch


[1]  Vezi comunicatul de presă „Insuflarea respectului cu forța produce efectul contrar: ActiveWatch cere respingerea modificărilor aduse Legii 75/1994!”, ActiveWatch, 4 iunie 2014

[2]  „De ce au respins senatorii legea împotriva autonomiei teritoriale”, Bogdan Diaconu, blogurile Adevarul, 28 februarie 2015; „Un proiect de lege pentru interzicerea autonomiei teritoriale”, blogurile Adevărul, 2 iunie 2014. Legea care interzice partidele maghiare extremiste, blogurile Adevărul, 30 ianuarie 2014

[3]  European Commission against Racism and Intolerance, Raportul ECRI privind România. Al patrulea ciclu de monitorizare, 3 iunie 2014, paragraful 170

Linkuri sursă:


Comentează:Distribuie:

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Programul FreeEx al ActiveWatch beneficiază de o finanțare în valoare de 74 702 euro prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro), și de 8 400 de dolari din partea IFEX pentru proiectul “Harta Interactivă a Libertății de Exprimare” (implementat în perioada mai 2014 – iunie 2015).
Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org.
Pentru mai multe informații despre rețeaua IFEX accesați www.ifex.org.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014 sau a IFEX.