Tănăsoaica împotriva României

19 Jun 2012
Municipiul București, Municipiul București, Romania

Categorii:

CEDO  |  Print

Descriere:

Tănăsoaica împotriva României[1]

Cauza priveşte condamnarea jurnalistului Petre Tănăsoaica, directorul ziarului Viața Vâlcii, pentru publicarea, la 15 noiembrie 2001, a unui articol intitulat „S.C.A. ne otrăveşte cu amoniu”, având ca sursă un buletin de informare al Direcției Apelor Olt privind calitatea apei în județul Olt pentru luna precedentă. Respectivul buletin menționa ca surse de poluare numele a 11 societății comerciale, printre care şi cea care făcea obiectul articolului, cu un nivel al poluării cu amoniu de opt ori mai mare decât limita acceptată. Articolul făcea referire directă la directorul societății comerciale respective şi era însoțit de o poză a acestuia[2].

Ca urmare a unei plângeri penale formulate de directorul S.C. „A” S.A, jurnalistul a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 5 000 000 de lei vechi (aproximativ 100 de euro) pentru insultă şi a unor despăgubiri în valoare de 10 000 000 de lei vechi (aproximativ 200 de euro), cu suspendarea executării pedepsei, printr-o decizie a Tribunalului Vâlcea din 8 iulie 2002[3].

Reclamantul s-a adresat Curții de la Strasbourg invocând încălcarea articolului 10 (libertatea de exprimare şi de informare). Prin hotărârea din 19 iunie 2012, Curtea a dat câştig de cauză reclamantului, condamnând statul român la plata unei sume de 7.500 de euro pentru prejudiciul moral adus reclamantului în urma condamnării sale de către instanțele interne, motivând că „afirmaţiile incriminate cu privire la B.S. decurgeau dintr-un buletin de informare provenind de la un organism oficial, care nu a fost contestat şi care putea fi în mod legitim considerat credibil în ceea ce priveşte afirmaţiile în litigiu. Pentru Curte, atunci când presa contribuie la dezbaterea publică asupra problemelor care suscită o preocupare legitimă, aceasta ar trebui în principiu să se poată baza pe rapoarte oficiale fără a fi nevoie să întreprindă cercetări independente. În caz contrar, presa ar putea cu greu să-şi joace rolul său vital de <>. Curtea consideră că reclamantul putea să se bazeze în mod rezonabil pe raportul Direcţiei Apelor Olt fără a fi nevoie să mai verifice el însuşi exactitatea faptelor care fuseseră consemnate”.

 

Sursa: Raportul FreeEx "Libertatea presei în România 2012" publicat de ActiveWatch


[1] Cererea nr. 3490/03, hotărârea Curții din 19.06.2012.

[2] Hotărârea Tănăsoaica împotriva României, 8 (Traducere a Institutului European din România www.ier.ro): „Reclamantul, jurnalist de profesie şi director al ziarului „Viaţa Vâlcii”, publica la 15 noiembrie 2001, în acelaşi ziar, un articol intitulat „SC A ne otrăveşte cu amoniu”. Acest articol era precedat de următorul şapou: „în loc să-şi facă treaba pentru care este plătit din bani publici, directorul B. S. are timp să dea în judecată ziarul «Viaţa Vâlcii»”. Textul era însoţit de o fotografie a directorului B.S. Acesta ţinea în mâna dreaptă un pahar.”

[3] Motivarea instanței de recurs: „[...] Prin articolul publicat de inculpatul Tănăsoaica Petre în ziarul «Viaţa Vâlcii» din data de 15 noiembrie 2001, intitulat «SC A. ne otrăveşte cu amoniu», prin afirmaţiile făcute în acest articol şi prin publicarea fotografiei părţii vătămate, inculpatul a adus atingere onoarei şi demnităţii de care se bucură partea vătămată în cadrul societăţii A., precum şi în exteriorul acesteia, comiţând astfel infracţiunea de insultă, prevăzută de art. 205 C. pen., astfel cum s-a stabilit de către prima instanţă.”

 

Linkuri sursă:


Comentează:Distribuie:

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Programul FreeEx al ActiveWatch beneficiază de o finanțare în valoare de 74 702 euro prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro), și de 8 400 de dolari din partea IFEX pentru proiectul “Harta Interactivă a Libertății de Exprimare” (implementat în perioada mai 2014 – iunie 2015).
Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org.
Pentru mai multe informații despre rețeaua IFEX accesați www.ifex.org.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014 sau a IFEX.