CEDO - Cauza Roşiianu contra România

6 May 2015
Baia Mare

Categorii:

Acces la informații de interes public  |  CEDO  |  Editor

Descriere:

România a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului să-i plătească 4.000 de euro despăgubiri unui ziarist din Baia Mare, Ioan Romeo Roșiianu, pentru că primarul orașului a refuzat să-i furnizeze acestuia informații de interes public.

Astfel, Ioan Romeo Roşiianu, jurnalist la Baia Mare, a adresat mai multe cereri de informații de interes public primarului municipiului Baia Mare, Cristian Anghel (primar în perioada 1993-2010). În urma refuzului de a-i comunica informațiile, jurnalistul s-a plâns în justiție. Prin hotărâri definitive şi irevocabile, primarul a fost obligat de instanțe să-i comunice informații cu privire la contracte de achiziţii publice şi administrarea patrimoniului public. Totuşi, hotărârile au rămas neexecutate în ciuda a numeroase demersuri, care au inclus amendarea civilă a primarului, de către instanță, pentru neexecutarea hotărârilor și amendarea administrativă a primarului, de către procuror, în urma unei plângeri penale.

Reclamantul a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 2006[1], invocând încălcarea articolelor 6 (dreptul la un proces echitabil) şi 10 (libertatea de exprimare) din Convenţie[2]. În cerere s-a arătat că neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti privitoare la un drept civil al reclamantului (dreptul de a primi informații publice conform Legii nr. 544/2001) reprezintă o negare a accesului efectiv la justiţie. În plus, aceasta a fost de natură să îngrădească libertatea de exprimare a presei asupra problemelor de interes public.

În fața CEDO, Guvernul României a susținut că reclamantului i s-ar fi pus la dispoziție informațiile cerute, dar nu s-a prezentat la primărie ca să le ridice. În realitate, tocmai pentru a-l descuraja să le mai ceară, primarul i-a „oferit” ziaristului o serie întreagă de documente contra unor sume absurde (de ordinul sutelor de euro) pentru fotocopierea lor.

Curtea a considerat că reclamantului trebuia să i se ofere informațiile punctuale solicitate, și nu tomuri întregi de documente pe care nu le ceruse, astfel încât nu se poate reține că hotărârile judecătorești care obligau la comunicarea de informații au fost executate. În consecință, Curtea a considerat că atât dreptul la un proces echitabil cât și libertatea de exprimare a reclamantului au fost încălcate.

„În 2006, când am înaintat cererea reclamantului la Curte, nu exista jurisprudență privind includerea accesului la informații de interes public în sfera libertății de exprimare. Or, reclamantul invoca faptul că, în calitate de ziarist, nu-și putea exercita meseria în absența informațiilor publice solicitate de la primărie, deci i se încălca și libertatea de exprimare, dar și dreptul la un proces echitabil, deoarece hotărâri judecătorești favorabile au rămas neexecutate. În ultimii ani,  Curtea europeană  s-a pronuțat și în alte cauze similare, cum ar fi Kenedi împotriva Ungariei, – astfel încât cauza Roșiianu, o premieră pentru România, vine să întărească și să dezvolte jurisprudența destul de recentă a CEDO în materie”, a explicat avocata reclamantului Roșiianu, Diana Hatneanu, membră a APADOR-CH, organizație care a sprijinit litigiul la CEDO.

Romeo Roșiianu a obținut satisfacție de la CEDO la 7 ani de la înregistrarea cererii. Între timp, fostul primar al municipiului Baia Mare, Cristian Anghel, a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru fapte de corupție. Eliberat în 2011, după numai 10 luni de detenție, el a revenit în politică, dar mai are de achitat datorii către primăria pe care a condus-o. România mai are de achitat, pentru faptele lui, și 4000 de euro despăgubiri ziaristului Romeo Roșiianu, plus cheltuielile de judecată[3].

Sursa: Raportul FreeEx "Libertatea presei în România 2014-2015", publicat de ActiveWatch


[1]  Cererea nr. 27329/06.

[2]  Cazul a fost susținut de avocata Diana Hatneanu și sprijinit de APADOR-CH, ca unul strategic pentru România.

[3]  Rezumatul cazului aparține APADOR-CH.

Linkuri sursă:


Comentează:Distribuie:

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Programul FreeEx al ActiveWatch beneficiază de o finanțare în valoare de 74 702 euro prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro), și de 8 400 de dolari din partea IFEX pentru proiectul “Harta Interactivă a Libertății de Exprimare” (implementat în perioada mai 2014 – iunie 2015).
Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org.
Pentru mai multe informații despre rețeaua IFEX accesați www.ifex.org.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014 sau a IFEX.