Parlamentul European votează propunerea ActiveWatch de interzicere a infiltrării redacțiilor de agenți ai serviciilor de informații

21 May 2013
Bruxelles

Categorii:

Etică (abateri deontologice)  |  Legislație  |  Din partea autorităților

Descriere:

Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (Comisia LIBE) a Parlamentului European a adoptat pe 21 februarie 2013 propunerea ActiveWatch privind introducerea unor măsuri legislative care să interzică la nivelul statelor membru ale UE infiltrarea în redacții a agenților sub acoperire din serviciile de informații[1]. Propunerea ActiveWatch a fost introdusă pe agenda Parlamentului European pe 6 noiembrie 2012, în cadrul raportului de inițiativă al deputatei PNL (ALDE) Renate Weber privind „Carta UE: Norme standard pentru libertatea mass-media în UE”.

În memoriul adresat Comisiei LIBE în noiembrie 2012, ActiveWatch a susținut că infiltrarea agenților în redacții pune în pericol libertatea de exprimare, întrucât:

- amenință confidențialitatea surselor;

- împiedică colectarea informațiilor;

- încearcă să dezinformeze și să manipuleze publicul;

- afectează credibilitatea presei;

- permite supravegherea redacțiilor;

- introduce un climat de neîncredere în redacții.

Amendamentul a fost preluat de deputata Renate Weber (ALDE) și susținut de eurodeputatul socialist Ioan Enciu. În Comisie amendamentul a fost adoptat cu un vot foarte strâns, 28 de voturi pentru, 24 împotrivă, fiind susținut de grupurile liberal, socialist și ecologist din PE, în timp ce europarlamentarii populari și euro-sceptici s-au opus. De altfel, europarlamentarul popular Jean-Marian Marinescu, raportorul din umbră, a propus respingerea amendamentului.

Plenul Parlamentului European a adoptat la rândul său amendamentul în mai 2013[2] cu 539 de voturi pentru și 70 împotrivă (78 de parlamentari au absentat)[3].

Punctul 22 al Rezoluţiei Parlamentului European din 21 mai 2013 referitoare la „Carta UE: norme standard pentru libertatea mass-mediei în UE” (2011/2246(INI)) „invită statele membre să adopte o legislație cu privire la prevenirea infiltrării redacțiilor de știri prin intermediul unor agenți de informații, dat fiind faptul că aceste practici pun în mare pericol libertatea de exprimare, având în vedere că acestea permit supravegherea redacțiilor de știri, generează un climat de neîncredere, împiedică colectarea de informații, amenință confidențialitatea surselor și, în cele din urmă, încearcă să informeze eronat și să manipuleze publicul, precum și să discrediteze credibilitatea mass-mediei”[4].

Sursa: Raportul FreeEx "Libertatea presei în România 2013", publicat de ActiveWatch


[1]  Subiectul apare consemnat și în Raportul FreeEx „Libertatea presei în România 2012”, capitolul Legislație (www.activewatch.ro).

[2]  „Raportul Weber: «Trebuie să ne asigurăm că jurnaliștii își pot face meseria»”, 21 mai 2013, www.renateweber.eu. http://www.renateweber.eu/ro/detalii_media/506

[3] http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/sda.do?id=22772&l=fr

[4]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0203&language=RO&ring=A7-2013-0117

 

Linkuri sursă:


Comentează:Distribuie:

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Programul FreeEx al ActiveWatch beneficiază de o finanțare în valoare de 74 702 euro prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro), și de 8 400 de dolari din partea IFEX pentru proiectul “Harta Interactivă a Libertății de Exprimare” (implementat în perioada mai 2014 – iunie 2015).
Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org.
Pentru mai multe informații despre rețeaua IFEX accesați www.ifex.org.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014 sau a IFEX.