Directiva „Big Brother” încalcă Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

6 May 2014
Bucuresti,Palatul Parlamentului

Categorii:

Legislație  |  Cenzură  |  Din partea autorităților

Descriere:

Comisia Europeană a clasat în februarie 2013 procedura de infringement[1], care fusese deschisă în 2011 împotriva României pentru netranspunerea în legislație a Directivei 2006/24/EC privind păstrarea datelor de trafic informațional[2], cunoscută și sub numele de „Directiva Big Brother”. Clasarea a survenit ca urmare a adoptării de către Parlamentul României în 2012 a Legii nr. 82/2012[3]. O lege similară fusese adoptată în 2008[4] și declarată neconstituțională în 2009 printr-o decizie a Curții Constituționale a României[5]. Argumentele CCR s-au bazat atunci, în principal, pe încălcarea dreptului la viață privată, prin obligația general aplicabilă de a păstra date care sunt legate în mod direct de comunicațiile private ale tuturor cetățenilor.

Legea nr. 82/2012 a fost criticată de organizații ale societății civile care au considerat că noua lege „nu doar că nu rezolvă problemele de neconstituţionalitate ale legii anterioare, ci este chiar mai periculoasă decât aceasta, întrucât conţine o procedură vagă şi neclară de acces la date”[6]. După adoptarea legii din 2012, agentul guvernamental al României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene Horațiu Radu declarase că această lege este un construct îmbunătățit al Legii 298/2008 și că „nu încalcă niciun drept al omului”[7].

În aprilie 2014, la numai două săptămâni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 82/2012, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a invalidat Directiva „Big Brother”[8]. CJUE a statuat că, prin impunerea păstrării acestor date și permițând accesul autorităților naționale competente, Directiva reprezintă o imixtiune deosebit de gravă în drepturile fundamentale la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal. În plus, faptul că păstrarea și utilizarea ulterioară a datelor sunt efectuate, fără ca abonatul sau utilizatorul înregistrat să fie informat, poate da persoanelor vizate sentimentul că viața lor privată este obiectul unei supravegheri constante. Admițând că motivele care au stat la baza adoptării directivei sunt legitime, scopul urmărit fiind combaterea criminalității și siguranța publică, Curtea a constatat că legiuitorul Uniunii a depășit limitele impuse de respectarea principiului proporționalității. Curtea a precizat că păstrarea datelor de trafic (și implicit directiva) reprezintă o interferență serioasă cu dreptul fundamental la viață privată statuat în Articolul 7 din Carta UE a Drepturilor Omului[9].

Rămâne de văzut ce măsuri va lua România în 2014 pentru a aduce legislația românească în linie cu decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene. Abrogarea Legii „Big Brother” (nr. 82/2012) și a reglementărilor derivate din aceasta (de ex: prevederi din Codul de procedură penală) ar fi măsura logică și în acord cu decizia CUEJ.

Sursa: Raportul FreeEx "Libertatea presei în România 2013", publicat de ActiveWatch


[1]  „Comisia Europeana a închis procedura de infringement împotriva României pe tema mult contestatei Legi ‘Big Brother’ - stocarea datelor de trafic ale tuturor utilizatorilor de telefonie și internet”, de Adrian Vasilache    HotNews.ro, 21 februarie 2013.

[2]  Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE (JO L 105, p. 54, Ediție specială, 13/vol. 53, p. 51).

[3]  Legea nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice .

Mai multe detalii în Rapoartele FreeEx „Libertatea presei în România 2012” și „Libertatea presei în România 2009”, www.activewatch.ro.

[4]  Legea nr. 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. În vigoare de la 25.03.2014, publicată în Monitorul Oficial I nr. 211 din 25.03.2014.

[5]  Decizia Curții Constituționale nr. 1258 din 8 octombrie 2009.

[6]  „Reţinerea datelor şi accesul la datele reţinute: propuneri de modificări legislative”, Asociația pentru Tehnologie și Internet, 17 ianuarie, 2013, www.apti.ro. http://apti.ro/retinere-date-propuneri-modificari-legislative

[7]  „Legea Big Brother, privind stocarea datelor de trafic, trebuie să intre rapid în vigoare sau România riscă să ajungă la Curtea Europeană de Justiție”, de Anne-Marie Blăjan, HotNews.ro, 13 ianuarie 2013.

[8]  Decizie în cazurile C-293/12 și C-594/12.

[9]  Sinteza deciziei CJUE a fost preluată din „Legea Big Brother nu trebuia să existe! – a spus-o azi Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, comunicat al APADOR-CH, Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet, ActiveWatch – Asociaţia de Monitorizare a Presei, Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociaţia Naţională a Internet Service Providerilor, 8 aprilie 2014.

 

Linkuri sursă:


Comentează:Distribuie:

ActiveWatch este o organizație de drepturile omului care militează pentru comunicare liberă în interes public. Programul FreeEx al ActiveWatch beneficiază de o finanțare în valoare de 74 702 euro prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro), și de 8 400 de dolari din partea IFEX pentru proiectul “Harta Interactivă a Libertății de Exprimare” (implementat în perioada mai 2014 – iunie 2015).
Pentru informații oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesați www.eeagrants.org.
Pentru mai multe informații despre rețeaua IFEX accesați www.ifex.org.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014 sau a IFEX.